Δισκογραφία

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

disc1.jpg

Τραγούδια:
1.Το μοναχοπαίδ'
2.Ενοίξαν τα τριαντάφυλλα
3.Τα βάσανα ντ' εδέβα
4.Ξενητεία
5.Εχω λόγια να λέω σε
6.Τεμετέρ αση Ρουσίαν
7.Αμον τ' έξυπνον πουλίν
8.Ντο θα εφτάω μετ' εσέν
9.Τα παράπονα τη ξενητέα
10.Πατέρα κι ανασπάλω σε
11.Περμένω σε
12.Αρνίμ' εσέν να είχα σε
13.Αψημον ση κάρδιαμ'
14.Ορφανός επέμνα
15.Για τεσέν τραγωδώ
16.Πολλά χρόνια τυρανίς με

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

disc2.jpg

Τραγούδια:
1.Αδέλφεα
2.Ατώρα που ετράνυνες
3.Ουσ' ατώρα ντ' έζησα
4.Αρνόπομ ντ' εχολιάσκουσνε
5.Πατρίδας φορεσία
6.Σ' Αλισοφί ετράνυνα
7.Μανάχος κανείς κι ζει
8.Εβγαίνε τ' αγριολούλουδα
9.Οντας λύουν τα χιόνια
10.Αγγελος σην γην
11.Τ' ομάτεας πα ενέσπαλα

ΤΟ ΒΡΑΔΟΝ

disc3.jpg

Τραγούδια:
1.Πατρίδαμ ξαν πατρίδαμ
2.Σ' αλισοφί ετράνυνα
3.Το μάτεας πα ενέσπαλα
4.Τα βάσανα ντε δέβα
5.Κορτσόπον ντο τερείς
6.Αρνίμ εσέν να είχα σε
7.Η κορ' παρχαροτσίτσεκον
8.Αμον τ' έξυπνον πουλίν
9.Θεέμ' ενέσπαλες τ' ανθρώπς
10.Μοναχοπαίδ'
11.Τα παράπονα τη ξενητείας
12.Ενοίξαν τα τριαντάφυλλα
13.Τεμετέρ ασην Ρουσίαν
14.Εγω για τεσέν και μόνον
15.Ερθαν οι εμπόρ'
16.Εμπρ-οπίς
17.Σιέρα πάντα να λέπω σε
18.Ο εφτοχόν ο άνθρωπον
19.Αδέλφια
20.Του ηλ το φως
21.Εχασα τον πατέρα μου

Τ' ΕΜΟΝ Ο ΦΙΛΟΝ

disc4.jpg

Τραγούδια:
1.Τ' εμόν ο φίλον
2.Αψιμον το παράπονομ
3.Ο πόντον σο ποδάρ
4.Ανθρωπε
5.Εντάμαν - εντάμαν
6.Θεέμ ντο έπαθα
7.Αστρα μη τουρουσιεύεται
8.Τ' ολήμαυρα ομάτιας
9.Που κες είσαι
10.Αφιέρωμα στο γιο μου
11.Instrumental

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΛΕΜΟΝΑ)

disc5.jpg

Τραγούδια:
1.Σο παρακάθ και μουχαμπέτ
2.Κάθε στρατίν
3.Καίουμε πως κι καίουμε
4.Ατο η τραγωδία
5.Αν πουσμανεύς
6.Ο γέρον θα πλύσκεται
7.Εξέρανες τα γόναταμ
8.Το στόμας να φιλώ
9.Ποίος τα γόνατατ’ κρατούν
10.Η πίτα ξαν η πίτα
11.Ρασιόπουλον
12.Ατώρα που ετράνυνες
13.Ακεί πέραν έστεκεν
14.Μα την παναϊαν λέω
15.Αστρα μη τουουσιεύεται
16.Τραγωδιάνος
17.Πούκες είσαι
18.Σον παρχάρ κι πάω
19.Θεέμ ντο έπαθα
20.Τα ολήμαυρα ομάτεας
21.Τεμόν ο φίλον
22.Ηνουμαι εγώ γουρπάν
23.Μάνα εφέκες ορφανά
24.Το κασονόπομ έτοιμον
25.Η θάλασσα φουρτούνα έτον
26.Κι κλαίω ντο είμαι φτωχός
27.Ανάθεμα την γενεάς
28.Τεμέτερα τα κόρτσοπα
29.Αφκά Σο σπαλερόπο σου

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗ ΣΑΛΟΝΙΚΗ

disc6.jpg

Τραγούδια:

1. Παντού φωτίας
2. Ακρίτας όντας έλαμπεν
3. όντες πίνω
4. Πουλία τ'αγλώσσοτα
5. Ση στράταν π'απαντούνεσεν
6. Καμένον καρδίας
7. Το Θεόν παρακαλώ
8. Θεία, θεία τέρεμεν
9. Εντόκα τον ανήφορον
10.Θα βάφτω τα μαλλίαμ
11. Θεία'μ η κουτσή 'σ
12. Έτερε
13. Ποίος εμάς εχώρτσεν
14. Η κορόνα κρα κρα
15. Θα πέρω τα ρασία
16. Παναϊαμ ντε χτεθα
17. Οθεν πορπατείς
18. Εθόλωσαν το ματόπαμ
19. Εγώ με ήναν άγγελον
20. Σεβτάν έχω σο καρδόπομ
21. Τον σεβνταλήν τον άνθρωπον
22. Το ματόπαμ επόνεσαν
23. Εγώ και συ, εσύ και γω

ΕΓΑΠ' ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ

disc7.jpg

Τραγούδια:
1.Κόρη τη μάνας πέατ'
2.Ατέν ντο αγαπώ
3.Ο πατέρα μάνα
4.Έλα πούλιμ' μετεμέν
5.Ο ήλιον εβασίλεψεν
6.Εγω έμνε καλόν παιδίν
7.Χορέφτεν - χορέφτεν
8.Το συμφέρον
9.Ερωθύμεσα τ' ομάτιας
10.Πόντιι εγεννέθαμε
11.Πατέρας.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.